Wat hebben passie en ICT met elkaar gemeen?

In mijn lange loopbaan in de ICT heb ik voornamelijk met mensen te maken gehad. Mensen die werken met ICT hulpmiddelen zoals computers, printers, netwerken, telefoons en meer. Mensen hebben nu eenmaal gevoelens en emoties en steken dat niet onder stoelen of banken t.o.v. de computer en andere machines waarmee ze werken. Bijvoorbeeld de term booten komt letterlijk van de laars die trapte tegen een machine om deze aan de praat te krijgen, en deze term wordt nog steeds gebruikt bij het opstarten van de computer. Je herkent waarschijnlijk wel situaties waarbij mensen kloppen op het scherm, frustraties afreageren op toetsenborden, over het scherm aaien of hun computer apparatuur volhangen met persoonlijke items. Het prettigste werken wij als de machine blijft doen wat deze moet doen. Computers draaien op software en deze software worden door mensen gebouwd met in hun achterhoofd dat hun software de gebruiker zal helpen. De ontvangst van de gebruiker verschilt of deze enthousiast is of daarentegen niet begrijpt waarom deze software nu op het scherm verschijnt, de vorige software werkte toch prima? Weer het gevoel, de emotie, die bij deze veranderingen een belangrijke rol speelt. Zolang er mensen in jouw organisatie werken zal je te maken hebben met emoties.

Omdat ik al vanaf kinds aan met computers bezig was en zag wat dit kon betekenen voor de mens heb ik altijd gezocht naar de interactie tussen mens en machine. Dit wordt ook wel laag 8 genoemd in het 7-laags OSI-model. Ik heb met hartenlust programma’s gemaakt en altijd geprobeerd door de ogen van de gebruiker te kijken. Hoe mooi het programma er ook uit zag, er was altijd wel iemand die uitleg nodig had. Nu nog steeds zie ik met bijvoorbeeld de ingenieuze apps dat mensen behoefte hebben aan uitleg. Daarom heb ik sterk de behoefte deze mensen te begeleiden en te helpen de applicaties en processen te laten begrijpen. Dat geldt voor alle type gebruikers want ook de gecertificeerde system engineer heeft behoefte aan kennis.

ICT met passie

Bijvoorbeeld bij mijn trainingen vermijd ik welke knoppen er allemaal ingedrukt kunnen worden of welke informatie er allemaal ingevuld moet worden. Ik richt mij juist op het proces in de organisatie en wat de eindgebruiker daarin oplevert. Daarmee behaal ik het hoogste rendement en leidt mensen veel sneller op plus dat ik ook een bevestiging krijg dat de eindgebruiker weet wat er verlangt wordt. De eindgebruiker gaat dus met een beter gevoel de werkzaamheden verrichten en van meerwaarde zijn voor de organisatie. Na een uitgebreid laboratorium onderzoek heb ik sindsdien deze methode succesvol ingezet bij al mijn trainingen.

Browser

Maar ook als projectmanager heb ik vrijwel altijd met emoties van mensen te maken. Projecten betekenen veranderingen in de organisatie. Redelijk vaak hoor ik mensen mij vertellen dat ze dingen bij het oude willen laten omdat ze daaraan gewend zijn en verzetten zich tegen de veranderingen. Leidinggevende spreken ook hun zorgen uit en dat heeft dan meestal betrekking op het geld en de tijd die is gemoeid is met een project. Angst is dan meestal de raadgever en als de angst spreekt trekt de logica zich terug. Door mensen te betrekken in het project en actief mee te laten denken merk ik dat de angst plaats maakt voor logica en er vruchtbare en succesvolle projecten worden opgeleverd. Het is geen uitzondering dat door deze synergie nieuwe inzichten ontstaan die anders over het hoofd waren gezien en het project in een later stadium hadden kunnen frustreren. De acceptatie in de organisatie is over het algemeen positief en medewerkers gaan sneller aan de slag met de veranderingen en leveren meer rendement.

Gevoel is doorslaggevend voor het slagen van projecten. Als mensen prettiger werken stralen ze positiviteit uit en deze energie is voelbaar, zowel binnen als buiten jouw organisatie. Wil je ook dat de projecten en trainingen met een goed gevoel afgesloten worden? Neem dan contact op met mij voor een vrijblijvende afspraak.

Nico Spiering Consultancy & Training

ICT met passie

Knuffel met je computer